Dit valkeniersverbond is de oudste valkeniersvereniging in Nederland en werd opgericht met Koninklijke goedkeuring op 31 december 1938 te Valkenswaard.  Het verbond heeft haar naam te danken aan de toenmalige laatste beroepsvalkenier, die in dienst was van Koning Willem III.

Valkerij is het jagen met afgerichte roofvogels op natuurlijke prooien. Jachtvogels zijn in Nederland op dit moment door wetgeving beperkt tot de havik en slechtvalk. De vereniging kent een groot aantal jagende havikiers en valkeniers, waarvan de meest ervarenen als mentor aspiranten begeleiden op hun lange weg naar het valkeniersdiploma. Daarna zijn de aspiranten gerechtigd, mits in het bezit van een eigen jachtterrein en een toegestande jachtvogel, de valkeniersakte aan te vragen.

Wij zijn een vereniging van jagers en in de jacht met roofvogels geïnteresseerden die voortdurend op zoek zijn naar mogelijkheden om hun passie in ons dicht bevolkte land uit te kunnen blijven oefenen. Wij zijn ons hierbij bewust van de bijzondere geschiedenis van de valkerij in Nederland en ontlenen hieraan extra inspiratie om de valkerij in stand te houden èn met de tijd mee te laten groeien.

De vereniging stelt zich ten doel het behoud en de beoefening van het vluchtbedrijf en de bescherming van roofvogels. Dit trachten we te bereiken door;

  • De beoefening van de jacht door middel van jachtvogels;
  • De studie en overdracht van kennis van en voor het vluchtbedrijf en haar historie;
  • De bescherming, onder meer door middel van revalidatie, en de studie van roofvogels;
  • Het uitgeven of ondersteunen van geschriften of bladen;
  • Alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.


Sponsoren: