Jaarlijkse Jachtdag Hoge Vlucht

Na het succes van de “Jachtdag Hoge Vlucht” in 2017 heeft het bestuur besloten om ook dit jaar weer een jachtdag met slechtvalken te organiseren. Met een kleine slag om de arm in verband met de oprukkende Afrikaanse varkenspest zal deze dag plaats vinden op 11 november a.s. in België.

Lees verder

Sperwer als jachtvogel toegestaan in Duitsland

In Duitsland is recentelijk de Sperwer (Accipiter Nisus) als jachtvogel toegestaan (zie website Deutscher Falknerorden). Hoewel deze stap in Nederland niet voor de hand ligt, is deze ontwikkeling in ons buurland buitengewoon interessant te noemen.

Lees verder

Valkeniers in het Fauna Registratie Systeem

Alle in Nederland geregistreerde valkeniers zijn of worden benaderd door de besturen van de drie bij het NOVO aangesloten verenigingen teneinde individuele toestemming te verkrijgen voor het doorgeven van de persoonsgegevens. Voor nadere informatie kunt u de secretaris van het verbond benaderen.

Lees verder

Aanvragen Valkeniersakte

Met de komst van de nieuwe Wet Natuurbescherming per 1 januari 2017 zijn er ook wijzigingen in het aanvragen van de valkeniersakte en de bezitsontheffing gekomen. De website www.RVO.nl geeft daarin niet altijd volledige duidelijkheid. In het volgende informatiebulletin voor de leden zal de juiste gang van zaken nog eens nader worden uitgespit. Indien u vragen heeft kunt u daarvoor het bestuur benaderen.

Lees verder