Vakbekwaamheidsdiploma Vogels

18/4/2019

De afgelopen weken is het bestuur van het Nationaal Overleg Valkerij Organisaties (NOVO) meerdere malen benaderd met vragen over het ‘gerucht’ dat voor het kweken van roofvogels het Vakbekwaamheidsdiploma Vogels is benodigd. Dit gerucht vindt zijn oorsprong in de Wet Dieren / Regeling houders van dieren, waarin het houden en fokken van huisdieren als een ‘bedrijfsmatige activiteit’ wordt aangemerkt, op grond waarvan men moet beschikken over een Vakbekwaamheidsdiploma. Hieruit vloeit voort dat de valkenier die roofvogels fokt (hoe kleinschalig ook) een bedrijfsmatige activiteit verricht en daarom dient te beschikken over het Vakbekwaamheidsdiploma Vogels. Eén van de vragen luidde dan ook in hoeverre houders van de valkeniersakte (en dus in bezit zijn van een valkeniersdiploma) hiervoor vrijstelling zouden kunnen krijgen.

Lees verder

BREXIT en CITES

13/4/2019

Dit moet u doen als u na de Brexit in het Verenigd Koninkrijk wilt jagen met uw jachtvogel

Wilt u een havik of slechtvalk kopen of verkopen of vervoeren ten behoeve van de jacht? Op dit moment behoort het Verenigd Koninkrijk nog tot de EU waardoor u vrij kunt reizen met uw vogel als u in het bezit was van een EU-certificaat. Na de Brexit heeft u echter een CITES vergunning nodig. Het EU-certificaat is dan niet meer voldoende.

Lees verder

Verslag Hoge Vlucht Jachtdag

2/1/2019

Via onderstaande link treft u het artikel “Speurend boven Waalse velden” zoals opgetekend door dhr. Douwe Anne Verbruggen in de december editie van het magazine “Buit”. Het betreft een verslag over onze Hoge Vlucht Jachtdag in België.

Lees verder

Jaarlijkse Jachtdag Hoge Vlucht

3/10/2018

Na het succes van de “Jachtdag Hoge Vlucht” in 2017 heeft het bestuur besloten om ook dit jaar weer een jachtdag met slechtvalken te organiseren. Met een kleine slag om de arm in verband met de oprukkende Afrikaanse varkenspest zal deze dag plaats vinden op 11 november a.s. in België.

03/10/2018
Lees verder

Sperwer als jachtvogel toegestaan in Duitsland

3/10/2018

In Duitsland is recentelijk de Sperwer (Accipiter Nisus) als jachtvogel toegestaan (zie website Deutscher Falknerorden). Hoewel deze stap in Nederland niet voor de hand ligt, is deze ontwikkeling in ons buurland buitengewoon interessant te noemen.

03/10/2018
Lees verder

Valkeniers in het Fauna Registratie Systeem

3/10/2018

Alle in Nederland geregistreerde valkeniers zijn of worden benaderd door de besturen van de drie bij het NOVO aangesloten verenigingen teneinde individuele toestemming te verkrijgen voor het doorgeven van de persoonsgegevens. Voor nadere informatie kunt u de secretaris van het verbond benaderen.

03/10/2018
Lees verder

Aanvragen Valkeniersakte

19/9/2018

Met de komst van de nieuwe Wet Natuurbescherming per 1 januari 2017 zijn er ook wijzigingen in het aanvragen van de valkeniersakte en de bezitsontheffing gekomen. De website www.RVO.nl geeft daarin niet altijd volledige duidelijkheid. In het volgende informatiebulletin voor de leden zal de juiste gang van zaken nog eens nader worden uitgespit. Indien u vragen heeft kunt u daarvoor het bestuur benaderen.

Lees verder