Vakbekwaamheidsdiploma Vogels

18/4/2019

Het bestuur van het NOVO heeft op grond van bovenstaande vragen en zorgen uitgebreid overleg gevoerd over dit onderwerp met de uitvoerende instantie van deze wet, de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

De RVO stelt dat de Regeling houders van dieren uitsluitend van toepassing is voor huisdieren/gezelschapsdieren. Hoewel onder deskundigen momenteel een discussie gaande is om te bepalen welke dieren als gezelschapsdieren worden gezien, wordt erkend dat het houden van roofvogels niet eenvoudig is en daarom ook niet echt geschikt als gezelschapsdier. De regeling is dan ook vooral bedoeld voor soorten zoals papegaaien, parkieten, duiven en dergelijke. Met andere woorden, roofvogels vallen niet onder deze regeling waardoor voor het houden van en kweken met roofvogels geen Vakbekwaamheidsdiploma Vogels is benodigd. Voor het houden van roofvogels is uitsluitend een bezitsontheffing nodig en voor het jagen een valkeniersakte.

Met dit standpunt van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland hoopt het bestuur van het NOVO de zorgen te hebben kunnen wegnemen. Mocht u in de toekomst onverhoopt met een overijverig ambtenaar te maken krijgen die een andere mening is toegedaan, verzoek ik u hem/haar met het bestuur van het NOVO contact op te laten nemen. Het NOVO neemt het dan van u over.


Bestuur

Voorzitter: Erik Koffeman
Secretaris / Vice-voorzitter: Erik Abma
Penningmeester: Jan Hoogeveen
Ornithologisch Secretaris: Henk Bruggen
Bestuurslid IAF en Wetgeving: Willem Vrijenhoek
Bestuurslid Begeleiding Aspiranten: Arnoud Heijke

fotografen

Marloes Van Pareren: Oneframe Photography
Ruud Wielinga
Ad Starreveld
Willem Windau
Kevin Hoogveld

Sponsoren

Adriaan Mollen: Gertjan Swank