Valkerij Museum

Rondleiding met valkenier

In het Valkerij Museum is het mogelijk de periode die zo’n kenmerkende rol heeft gespeeld in de Nederlandse en Valkenswaardse valkerijgeschiedenis uitgebreid te zien en te beluisteren. Onder begeleiding van een ervaren valkenier is het mogelijk een rondleiding te krijgen met uitleg over het leven in Valkenswaard in de 16e eeuw en wat de valkerij betekende voor de welvaart en levensstandaard van de, voornamelijk op landbouw gerichte, lokale bevolking. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de laatste en bekendste Nederlandse beroepsvalkenier Adriaan Mollen.

Maquette vangplaats

Met behulp van een maquette wordt inzicht gegeven in de speciale technieken en strategieën die nodig waren om valken te vangen op de vangplaatsen verspreid door heel Europa. Er wordt getoond hoe de valken daarna voor training naar de valkeniers werden getransporteerd om vervolgens te worden ingezet bij de verschillende vorstenhoven.

Diorama’s vluchtbedrijf

In het museum worden diorama’s gebruikt om te laten zien hoe de roofvogels toentertijd werden gehuisvest in een speciale ‘valkenkamer’ en hoe hun training eruit zag. Ook is te zien wat het verschil is tussen de hoge en lage vlucht en zijn er kunstobjecten, afbeeldingen en foto’s te bewonderen waaruit de grote invloed van de valkerij op de toenmalige samenleving naar voren komt.

Voor meer informatie zie: