Donateurs en sponsoren

Als u het Nederlands Valkeniersverbond Adriaan Mollen en de Nederlandse Valkerij een warm hart toedraagt, hopen wij ten zeerste dat u ons wilt steunen. Dit kan natuurlijk door lid te worden van ons Verbond, maar het is ook mogelijk als donateur of sponsor een bijdrage te leveren. Een financiële bijdrage is ons uiteraard zeer veel waard, echter waarderen wij het evenzeer als u ons op een andere manier wilt steunen. Dit kan bijvoorbeeld door uw jachtveld beschikbaar te stellen voor een van onze jacht- of buitendagen of uw locatie aan te bieden voor de Algemene Ledenvergadering.

In het verleden hebben mensen zich bijvoorbeeld met ons verbonden door een tentoonstelling van hun verzameling van valkerij-gerelateerde antiquiteiten en oude vangmiddelen te laten zien, een demonstratie ganzenborst roken te geven, te laten zien hoe een Robird kan worden gebruikt bij het trainen van een slechtvalk, een stand beschikbaar te stellen tijdens een jachtevenement of catering aan te bieden tijdens een Buitendag.

Wij hopen hierin op uw enthousiasme! U kunt zich met uw voorstel of als donateur aanmelden bij de secretaris van onze vereniging: info@adriaanmollen.com


Bestuur

Voorzitter: Philippe König
Secretaris: Arnoud Heijke
Penningmeester: Jan Hoogeveen
Ornithologisch Secretaris: Pasquale Servaas
Bestuurslid Wetgeving: Erik Koffeman

fotografen

Marloes Van Pareren: Oneframe Photography
Ruud Wielinga
Ad Starreveld
Willem Windau
Kevin Hoogveld
Mark van Appeldorn

Sponsoren

Adriaan Mollen: Gertjan Swank