Gedragsregels

Artikel 1: Voorlichting en publicaties met betrekking tot de valkerij

  • Teneinde ongewenste voorlichting en publicaties te voorkomen, plegen leden eerst overleg met een bestuurslid voordat zij publicaties verzorgen, lezingen houden of aan radio- en televisieprogramma‚Äôs meewerken. Overleg is niet nodig wanneer het belang van het verbond direct noch indirect geraakt wordt door deze activiteiten.

Artikel 2: Het houden van vogels

  • Leden houden uitsluitend legaal verkregen roofvogels en voldoen hierbij aan het protocol voor het welzijn van roofvogels die als jachtvogel worden gehouden, zoals dit van tijd tot tijd door het verbond wordt vastgesteld.

Artikel 3: Wetgeving

  • Leden hebben de wettelijke en morele plicht zich te houden aan letter en geest van de Nederlandse en Europese wetgeving op het gebied van vogelbescherming, jacht en valkerij.

Artikel 4: Aktehouders

  • Jaarlijks, na afloop van ieder jachtseizoen doch uiterlijk op een door het bestuur vast te stellen datum, sturen alle aktehouders een verslag aan de ornithologisch secretaris waarin zij een overzicht geven van jachtresultaten, het aantal jachtvogels dat zij houden en hun eventuele fokresultaten. Voor zover leden revalidatiewerkzaamheden mogen verrichten, doen zij hiervan op gelijke wijze verslag aan de ornithologisch secretaris.

Artikel 5: Mentorschap

  • Onder mentor wordt verstaan een ervaren valkenier, die minimaal 3 opeenvolgende jaren actief jagend lid is geweest en daarvan jaarlijks verslag heeft uitgebracht aan de ornithologisch secretaris. Het mentorschap geschiedt geheel op vrijwillige basis, maar de mentor aanvaardt daarmee de verplichtingen tegenover het verbond.

Artikel 6: Aspiranten

  • Aspiranten voldoen aan de eisen die door de Stichting Flora- en Faunawetexamens (of diens rechtsopvolger) van tijd tot tijd aan het aspirantschap worden gesteld.

Artikel 7: Overtreding gedragsregels

  • Overtredingen van deze gedragsregels kunnen resulteren in ontzetting uit het lidmaatschap ingevolge artikel 8 van de statuten.

Downloads:

Bestuur

Voorzitter: Philippe König
Secretaris: Arnoud Heijke
Penningmeester: Jan Hoogeveen
Ornithologisch Secretaris: Pasquale Servaas
Bestuurslid Wetgeving: Erik Koffeman

fotografen

Marloes Van Pareren: Oneframe Photography
Ruud Wielinga
Ad Starreveld
Willem Windau
Kevin Hoogveld
Mark van Appeldorn

Sponsoren

Adriaan Mollen: Gertjan Swank