Het verbond

Herkomst naam

Het valkeniersverbond Adriaan Mollen is de oudste valkeniersvereniging in Nederland. Het is met Koninklijke goedkeuring opgericht op 30 december 1938 te Valkenswaard en heeft haar naam te danken aan ‘s Nederlands laatste beroepsvalkenier. Het verbond heeft zich ten doel gesteld de kennis en uitoefening van het vluchtbedrijf levend te houden alsmede een actieve bijdrage te leveren aan de bescherming en het soortbehoud van roofvogels. De voorgeschiedenis van de oprichting van onze vereniging is terug te voeren tot het jaar 1839 toen The Royal Loo Hawking Club werd opgericht met de toenmalige prins Alexander als drijvende kracht en Koning Willem III als beschermheer. In 1841 werd Adriaan Mollen (1816-1895) hier aangesteld als hoofdvalkenier en verzorgde en trainde de slechtvalken waarmee op reigers werd gejaagd.

In 1855 is de Club plotseling ontbonden en werd Adriaan Mollen met pensioen gestuurd. Met het overlijden van Adriaan Mollen in 1895 waren er geen beroepsvalkeniers meer in Nederland.

Oprichting en doelstellingen

Door het gebrek aan overdracht, is in de periode van ruwweg 1895 tot de oprichting van ons Verbond veel kennis over de valkerij verloren gegaan. Het vluchtbedrijf kende een dusdanige achteruitgang dat er in het Nederland van 1938 slechts drie personen zich bezighielden met de jacht met jachtvogels. Zij zijn diegenen die, samen met de Nederlandse Jagersvereniging en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, de handen ineengeslagen hebben en het Nederlandsch Valkeniersverbond “Adriaan Mollen” hebben opgericht.

Adriaan Mollen heeft zich het volgende ten doel gesteld:

  • De uitoefening van het vluchtbedrijf;
  • De studie en overdracht van kennis over het vluchtbedrijf en haar historie;
  • De bescherming en de studie van roofvogels;
  • Het uitgeven of ondersteunen van geschriften of bladen teneinde de algemene bekendheid van de valkerij-kennis te vergroten.

En verwezenlijkt haar doelstellingen onder meer door:

  • Ten minste een keer per jaar een Jacht- en Buitendag te organiseren voor leden met onder meer demonstraties, exposities en lezingen over de valkerij en alles wat daarmee samenhangt;
  • Verspreiding van informatie door een bijdrage aan bijvoorbeeld de Groene Dagen en andere op het buitenleven gerichte events;
  • Gesprekspartner te zijn met de overheid door deel uit te maken van het Nationaal Overleg Valkerij Organisaties (NOVO) samen met Valkerij Equipage Jacoba van Beieren en de Orde der Nederlandse Valkeniers;
  • Een bijdrage te leveren aan de opleiding tot valkenier, gestuurd vanuit het NOVO en in samenwerking met Valkerij Equipage Jacoba van Beieren en de Orde der Nederlandse Valkeniers;
  • Revalidatie en kweek van roofvogels ten behoeve van soortbehoud en -bescherming.

Voor meer informatie zie:


Bestuur

Voorzitter: Philippe König
Secretaris: Arnoud Heijke
Penningmeester: Jan Hoogeveen
Ornithologisch Secretaris: Pasquale Servaas
Bestuurslid Wetgeving: Erik Koffeman

fotografen

Marloes Van Pareren: Oneframe Photography
Ruud Wielinga
Ad Starreveld
Willem Windau
Kevin Hoogveld
Mark van Appeldorn

Sponsoren

Adriaan Mollen: Gertjan Swank