Lidmaatschap

Onze vereniging telt ruim 120 leden waarvan een groot deel actief de valkerij bedrijven. Als lid krijgt u toegang tot ons ledenbestand en de mogelijkheid in contact te komen met onze valkeniers en mentoren. Daarnaast krijgt u als lid van ons verbond ook toegang tot de aspirantenavonden, een verplicht onderdeel van de opleiding tot valkenier. Verder worden er ieder jaar activiteiten georganiseerd zoals jachtdagen en buitendagen waar u als lid aan kunt deelnemen.

Eens in de twee jaar ontvangt u het jaarboek van onze vereniging met interessante artikelen over de valkerij (zie publicaties). Tot slot wordt er één of twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering gehouden waarin de gang van zaken en de koers van de vereniging worden besproken alsook de landelijke en internationale zaken die van belang zijn.

Een ieder die zich bij het Nederlands Valkeniersverbond “Adriaan Mollen” wenst aan te sluiten, kan daarvoor het aanmeldingspakket downloaden. Naast het aanmeldingsformulier maken de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Gedragsregels deel uit van dit informatiepakket. Als u het aanmeldingsformulier invult, ondertekent en retourneert aan de secretaris verklaart u zich te kunnen verenigingen met de inhoud van deze stukken.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier bepaalt de secretaris of er voldoende grondslag is om de aannameprocedure te starten. Indien dat het geval is, meldt de secretaris de kandidaat aan bij de aannamecommissie die de kandidaat uitnodigt voor een kennismakingsgesprek. Op basis van dit gesprek geeft de aannamecommissie een advies af aan het bestuur dat vervolgens een besluit neemt de kandidaat al dan niet voor te dragen als kandidaat-lid tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Mocht u worden uitgenodigd, dan dient u zich tijdens deze vergadering voor te stellen aan de leden. Drie weken voor deze vergadering wordt u schriftelijk bij de leden geïntroduceerd en krijgen zij tot 10 dagen voorafgaand aan de vergadering de gelegenheid schriftelijk bezwaar te maken tegen toetreding als lid van ons verbond. U wordt voor de vergadering geïnformeerd indien er eventuele schriftelijke bezwaren zijn ingediend.

Onze vereniging kent jeugdleden (<18 jaar), leden, buitenlandse leden en ereleden. De contributie bedraagt voor leden €60 per kalenderjaar, voor jeugd- en buitenlandse leden geldt een tarief van €30. Ereleden betalen geen lidmaatschap.

Hieronder kunt u het aanmeldingspakket downloaden:


Downloads:

Bestuur

Voorzitter: Philippe König
Secretaris: Arnoud Heijke
Penningmeester: Jan Hoogeveen
Ornithologisch Secretaris: Pasquale Servaas
Bestuurslid Wetgeving: Erik Koffeman

fotografen

Marloes Van Pareren: Oneframe Photography
Ruud Wielinga
Ad Starreveld
Willem Windau
Kevin Hoogveld
Mark van Appeldorn

Sponsoren

Adriaan Mollen: Gertjan Swank