Statuten

De bepalingen die ten grondslag liggen aan het Valkeniersverbond Adriaan Mollen zijn in officiële statuten samengevat. Deze statuten zijn de officiële regels van de vereniging en bevatten onder meer:

  • het doel van de vereniging;
  • de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging, of de wijze waarop deze verplichtingen kunnen worden opgelegd;
  • de manier waarop de algemene vergadering bijeengeroepen wordt;
  • de manier van benoeming en ontslag van bestuurders.

Middels onderstaande link zijn de statuten in te zien:


Downloads:

Bestuur

Voorzitter: Philippe König
Secretaris: Arnoud Heijke
Penningmeester: Jan Hoogeveen
Ornithologisch Secretaris: Pasquale Servaas
Bestuurslid Wetgeving: Erik Koffeman

fotografen

Marloes Van Pareren: Oneframe Photography
Ruud Wielinga
Ad Starreveld
Willem Windau
Kevin Hoogveld
Mark van Appeldorn

Sponsoren

Adriaan Mollen: Gertjan Swank