Ontheffingen

Om het vluchtbedrijf uit te kunnen voeren heeft een valkenier een roofvogel nodig. In Nederland zijn de slechtvalk en de havik als enige vogels toegestaan om te gebruiken bij de valkerij. Voor het legaal kunnen verhandelen, bezitten of vervoeren van deze roofvogels zijn ontheffingen nodig.

Beide vogels staan bijvoorbeeld op de Soortenlijst CITES. CITES is een overeenkomst tussen verschillende landen over de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Het heeft als doel de bescherming van het voortbestaan van planten- en diersoorten door regulering van de handel erin. Een CITES-document is verplicht bij de koop of verkoop van een slechtvalk (CITES Appendix I) of havik (CITES Appendix II).

Verder is er voor het bezitten van een havik een bezitsontheffing nodig. Deze extra bescherming is nationaal geregeld via de Flora- en Faunawet. De reden hiervoor is dat, voordat de wetgeving van kracht was, veel havikshorsten werden leeggeroofd en het slecht ging met de havik in Nederland. Om deze reden is de kweek en het bezit van haviken in Nederland streng gereguleerd.